آخرين ويزيت
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ : توسط : آزیتا

دکتر اول اسفند را برای سزارین تایید کرد. البته بعد از آخرین سونو گرافی. در مانیتور به من سر آرتین را نشان داد که چند فلش هم داخل آن بود. پس از اندازه گرفتن طول سر  ، گفت خوب رشد کرده و این فلش ها نشان میدهد که مغزش کامل شده و مشکلی ندارد. قلبش را نشان داد و یکبار دیگر مطمئن شد که پسر است و طول رانش را اندازه گرفت و در نهایت  گفت وزن بچه زمان تولد حدودا ۳ کیلو و دویست خواهد بود. من کلی خوشحال بودم  و سعیدهم .

اول اسفند سه شنبه است و چون بیمارستان مادران در منطقه طرح زوج و فرد است و ماشین ما هم زوج است ، پیشنهاد دوشنبه را دادم ولی پس از اندکی تامل که تاریخ تولد ۱/۱۲/۸۵ بهتر از ۳۰/۱۱/۸۵ است، همان اول اسفند تایید شد.

یک مطلب ، دکتر دستمزدش را در مطب می گیرد ،‌بدون رسید.  آیا کسی تاکنون این مورد را داشته یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، بعد ها برایش مشکلی پیش نیامده؟