کودک درون

کودک درونم احساس عجیبی به من میدهد . شاید حرفی برای زدن داشته باشد. نمی دانم. به هر حال آمده ام که تجربیات این دوران خوش را بنویسم.

گاهی در قسمتی از شکمم احساس گرفتگی میکنم گاهی  ترکیدن حباب زیر پوستم احساس میکنم.دکتر گوگل میگوید اینها همان تکان خوردن بچه است. من خیلی خوشحالم که یک بشر که شاید روزی انسانی متعالی شود در درون من رشد میکند. این ازنعمت های خداست که هیچ مردی قابلیت درک آن را ندارد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
دانشجو

به دنيای مجازيمون خوش اومدی... اميدوارم دوستهای خوبی واسه هم باشيم