يک شعار

با روشهای دیروز نمیتوان کودکان امروز را برای فردا آماده کرد.

این جمله شعار سایت مادرانه است . که من با اسم آزیتا مطالبی رو  اونجاگذاشتم.

این جمله ذهن منو کلی به خودش مشغول کرد. به نظر من تمام پدر مادرهای جوان باید به این موضوع فکر کنن .

نظر شما چیه؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
ریحانه

وای چقدر هم فعالی!!!!!