`همسرم

پازل پانصد تکه را چیده است و روی صفحه ای قرار داده است.به گمانم یک ماهی از این موضوع می گذرد. طرح آن ونیز است . قرار است قابش کند . اما کی نمی دانم؟! حدس می زنم که این پروژه هم به پروژه هایی بپیوندد که چندین سال طول کشیده است.در مورد همسر می گفتم!

 

 

/ 3 نظر / 28 بازدید
هاجر

چقدرهمسرشماازمال ماپیشرفته تراست لااقل پازل تمام شده و نصفه وسط خانه پهن نیست!

هاجر

چقدرهمسرشماازمال ماپیشرفته تراست لااقل پازل تمام شده و نصفه وسط خانه پهن نیست!