آلوئه ورا

سه گلدان زیبا شامل الوئه ورا و کاپوس و انواع کاکتوس را در کنار میزم قرار داده ام. سبز سبزند. آفتاب خوبی هم رویشان افتاده است. اتاق جدیدم   نور خوبی دارد. پنجره ای بزرگ در طبقه سوم ،کل محوطه را روشن کرده است. خودم و گلدان هایم خوشحالیم از این تغییر.اینطور که بویش می آید تا 3 ماه آینده از حقوق خبری نیست. لذا با همکارانم که همگی در حد فوق لیسانس و دکتری از بهترین دانشگاه فنی کشور هستند ، به تکثیر الوئه ورا فکر  می کنیم!

/ 0 نظر / 18 بازدید